Om programmet

Tjenestestøtteprogrammet er en del av Barne- og familiedepartementets strategiplan 2018-2024 «Mer kunnskap - bedre barnevern». Målsettingen er at tjenestene som deltar på programmet skal oppnå en forbedret og systematisert praksis som fører til bedre kvalitet i barnevernarbeidet og bedre tjenester til barna og familiene.


Med «barnevernarbeidet» menes nærmere bestemt undersøkelse og oppfølging av hjelpetiltaksarbeid, inkludert beslutnings- og evalueringsprosesser.

Begrepet «tjenestestøtte», gjenspeiler at programmet retter seg mot barneverntjenesten som en enhet- på å stimulere til kollektiv praksisutvikling i tjenesten. Hensikten med programmet er å støtte tjenesten, ved å gjennomgå egen praksis på undersøkelse og hjelpetiltak, jobbe med struktur, kunnskap og system, fokus på medvirkning og traumebevisst barnevern, samt finne ut hvor og hvordan dere som tjeneste har behov for å heve kvaliteten.

Ledere har alltid ansvar for utviklingsarbeid og derfor har Tjenestestøtteprogrammet egne ledersamlinger. Målsettingen for ledersamlingene er å få på plass gode mål og en realistisk plan for hvordan tjenesten skal utvikle sitt arbeid med undersøkelse og oppfølging av hjelpetiltak.


Media:

 

Tjenestestøtte

Begrepet tjenestestøtte henviser til at programmet skal støtte tjenestene i eget utviklingsarbeid.

Fokus i programmet vil derfor være barneverntjenestens eget arbeid med undersøkelse og hjelpetiltak.


Barnevernsreformen Bufdirs kompetansesatsing BFDs kompetansestrategi Ressursportal barnevernledelse Landsforeningen for barnevernsbarn Mental Helse Ungdom Voksne for Barn