Tredje ledersamling

Målsettingen med tredje ledersamling er at dere har presentert tjenestens utviklingsplan og fått innspill til forbedring, forankring og gjennomføring av planen.

Vis forarbeid

Mål for dagen:

  • Deltakerne har presentert og fått tilbakemelding på eget utviklingsarbeid

Plan for dagen:

  1. Velkomst og introduksjon
  2. Presentasjon av utviklingsplaner
  3. Oppfølging og realisering av planen


Ressurser: