Tredje ledersamling

Målsettingen med tredje ledersamling er at dere har presentert tjenestens utviklingsplan og fått innspill til forbedring, forankring og gjennomføring av planen.

Vis forarbeid

Vi vil ha fokus på om Tjenestestøtteprogrammet har bidratt som et springbrett for tjenestens forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling når det gjelder undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeidet? Hvordan kan dette befestes i tjenestens videre arbeid? 
 

Plan for dagen:

  1. Velkomst og introduksjon
  2. Presentasjon av utviklingsplaner
  3. Oppfølging og realisering av planen


Ressurser: