Oppfølgingssamling

Målsettingen med oppfølgingssamlingen er at dere som ledere, samt nøkkelpersoner, deres leder og Statsfovalter får en mulighet til å presentere deres arbeid med egen utvikling i tjenesten.

Vis forarbeid

Mål for dagen:

  • Deltakerne har presentert og fått tilbakemelding på status for utviklingsarbeidet

Plan for dagen:

  1. Introduksjon til dagen og tjenestevis presentasjon av utviklingsplan
  2. Hva har dere lykkes med og eventuelle utfordringer i utviklingsarbeidet
  3. Veien videre i utviklingsarbeidet


Ressurser: