Første ledersamling

Målsettingen med første ledersamling er at dere får oversikt over programmet, ressurser, arbeidsform og hva som kreves av alle deltakerne for å lykkes. Dere skal videre få forståelse for GROW som modell for utviklingsarbeid i tjenesten.

Vis forarbeid

Mål for dagen:

  • Deltakerne har oversikt over programmet og ressursene
  • Deltakerne har forståelse for arbeidsform og hva som kreves av alle deltakere for å lykkes
  • Deltakerne har grunnleggende forståelse for GROW-modellen og kvalitetsutvikling

Plan for dagen:

  1. Velkomst og introduksjon
  2. Presentasjon av tjenesten
  3. Suksesshistorier som grunnlag for endring
  4. GROW – et rammeverk for endring i barneverntjenseten
  5. Veien videre i endringsarbeidet


Ressurser:


Anbefalte ressurser: