Tredje fellessamling

Tredje fellessamling består av en todagers samling.

Vis forarbeid

Målsetting for dag 4 er at dere reflekterer over egen praksis i oppfølging av hjelpetiltak. Dere jobber strukturert med tiltaksplaner, og bruker kunnskap fra barn, ungdom og familier bedre i arbeid med tiltaksplaner. Dere har øvd på gode målformuleringer i tiltaksplanen. 


Plan for dag 4:

  1. Valg av hjelpetiltak
  2. Tiltaksplanen som verktøy - å formulere gode mål
  3. Arbeidsalliansen – en forutsetning for endring 
  4. Brukerkunnskap om arbeidsallianse 
  5. Hjelpetiltak i lys av traumeforståelse 


Målsetting for dag 5 er at dere har diskutert hvordan barneperspektivet best kan ivaretas i hjelpetiltaksarbeid. Dere har delt erfaringer og fått en mer felles forståelse på evaluering, og dere har konkretisert hvordan dere kan lykkes med egen kvalitetsutvikling.


Plan for dag 5:

  1. Barneperspektivet i tiltaksarbeid
  2. Oppfølging og evaluering av hjelpetiltak
  3. Verktøy for systematisk evaluering av hjelpetiltak og tiltaksplan
  4. Utviklingsarbeid i tjenesten


Ressurser:

 

Fordypning: