Tredje fellessamling

Tredje fellessamling består av en todagers samling.

Vis forarbeid

Dag 1

Mål for dagen:

 • Deltakerne har identifisert forutsetningene for å etablere en arbeidsallianse med barn, ungdom, foreldre og nettverk, og arbeider mot et felles mål sammen med dem når tiltak skal iverksettes og følges opp.
 • Deltakerne har reflektert over hvordan plan for oppfølging av barn og foreldre kan bli et nyttig arbeidsverktøy, og øvd på å lage gode målbeskrivelser som kan fungere som målestokk i evalueringen.

Plan for dagen:

 1. Arbeidsalliansen
 2. Beslutninger om valg av hjelpetiltak
 3. Plan for hjelpetiltak
 4. Gode målbeskrivelser

Dag 2

Mål for dagen:

 • Deltakerne har reflektert over hvordan evaluering kan bidra til en levende plan for hjelpetiltak som gjenspeiler barnets situasjon og behov.
 • Deltakerne har øvd på bruk av skaleringsverktøy i evaluering av hjelpetiltak.
 • Deltakerne har gjort avsluttende refleksjoner rundt deltakelse i Tjenestestøtteprogrammet.

Plan for dagen:

 1. Oppfølging og evaluering av hjelpetiltak
 2. Verktøy for systematisk evaluering av hjelpetiltak
 3. Barneperspektivet i tiltaksarbeid
 4. Utviklingsarbeid i tjenesten


Ressurser:

 

Fordypning: