Første fellessamling

Første fellessamling består av en todagers samling.

Vis forarbeid

Dag 1

Mål for dagen:

 • Deltakerne er kjent med kompetansehjulet som en modell for å jobbe kunnskapsbasert i barnevernet
 • Deltakerne har reflektert rundt egen medvirkningskompetanse
 • Deltakerne har øvd på å presentere sentrale modeller i et traumebevisst barnevern gjennom «samtalekortene»

Plan for dagen:

 1. Kompetansehjulet
 2. Medvirkning 
 3. Traumebevisst barnevern

Dag 2

Mål for dagen:

 • Deltakerne har øvelse i å anvende kunnskapsmodellen Barnets behov i sentrum og fokusverktøyet som verktøy for systematisk undersøkelsesarbeid
 • Deltagerne har økt forståelse for hvordan medvirknings- og traumeperspektivet kan anvendes i undersøkelsesarbeidet.

Plan for dagen:

 1. Fokusverktøyet
 2. Barnets behov i sentrum - en kunnskapsmodell
 3. Barns medvirkning og Traumebevisst undersøkelse med fokus på stress
 4. Toleransevinduet


Ressurser:


Fordypning: