Første fellessamling

Første fellessamling består av en todagers samling.

Vis forarbeid

Målsetting Dag 1 er at dere blir litt kjent, får oversikt over programmet og hva som forventes av dere, samten felles grunnforståelse av kompetanseområder i barnevern. Dere skal få felles begrep og forståelse for verdien av brukermedvirkning både for bruker og tjenesten, samt grunnleggende kunnskap om hva traumebevisst barnevern er. 
 

Plan for Dag 1:

  1. Introduksjon til Tjenestestøtteprogrammet
  2. Brukermedvirkning 
  3. Traumeteori
  4. Mine målsettinger i Tjenestestøtteprogrammet


Målsetting Dag 2 er at dere får verktøy som muliggjør likere, og mer strukturert arbeid med undersøkelse i egen barneverntjeneste. Videre at dere har økt forståelse for hvordan bruker- og traumeperspektivet kan anvendes i undersøkelsesarbeidet.
 

Plan for Dag 2:

  1. Introduksjon til dagen 
  2. Barnevernundersøkelsen
  3. Maler, Trekanten og Fokusverktøy
  4. Barns medvirkning og Traumebevisst undersøkelse med fokus på stress
  5. Toleransevinduet


Ressurser:


Fordypning: