Første fellessamling

Første fellessamling består av en todagers samling.

Vis forarbeid

Målsetting for dag 1 er at dere blir litt kjent og får en kort repetisjon over programmet, forventninger og kompetanseområder i barnevernet. Dere skal få felles begrep og forståelse for verdien av medvirkning både for bruker og tjenesten, samt grunnleggende kunnskap om hva traumebevisst barnevern er. Dere skal også reflektere over og jobbe med systematikk i barnevernsundersøkelsen. 
 

Plan for dag 1:

  1. Brukermedvirkning 
  2. Traumeteori


Målsetting for dag 2 er at dere får verktøy som muliggjør likere, og mer strukturert arbeid med undersøkelse i egen barneverntjeneste. Videre at dere har økt forståelse for hvordan bruker- og traumeperspektivet kan anvendes i undersøkelsesarbeidet.
 

Plan for dag 2:

  1. Introduksjon til dagen 
  2. Fokusverktøyet
  3. Barnets behov i sentrum - en kunnskapsmodell
  4. Barns medvirkning og Traumebevisst undersøkelse med fokus på stress
  5. Toleransevinduet


Ressurser:


Fordypning: