Andre fellessamling

Andre fellessamling er en dagssamling hvor temaet er beslutningsarbeid i barneverntjenesten. 

Vis forarbeid

Mål for dagen:

 • Deltakerne har god forståelse for betydningen av systematikk og medvirkning i beslutningsprosessene.
 • Deltakerne har arbeidet med å gjenkjenne de ulike delene i en beslutningsprosess (analyse, vurdering og beslutning), herunder øvd på metodikk for stegvis analyse av informasjon.
 • Deltakerne har arbeidet med å gjenkjenne ulike forståelser, påvirkningsfaktorer og elementer i beslutningsarbeidet relatert til egen praksis.
 • Deltakerne har fått en kort introduksjon i hvordan traumeteori kan være relevant for beslutninger.

Plan for dagen:

 1. Beslutningsarbeid i barnevernet
 2. Analyse i undersøkelsen
 3. Vurdering i undersøkelsen
 4. Beslutninger i undersøkelsen
 5. Traumeperspektivet i beslutningsarbeid
   

Ressurser:


Fordypning: