Andre fellessamling

Målsetting med andre fellessamling er at dere får felles forståelse og flere felles begrep om beslutninger slik at tjenesten øker sin mulighet til likere og mer strukturerte beslutningsarbeid.

Vis forarbeid

I andre fellessamling er en dagssamling hvor temaet er beslutningsarbeid i barneverntjenesten. 

Plan for dagen:

  1. Beslutningsarbeid i barnevernet
  2. Analyse
  3. Analyse og vurdering i undersøkelsen
  4. Beslutninger i undersøkelsen
  5. Valg av hjelpetiltak
     

Ressurser:


Anbefalte ressurser: