Fellessamlinger

Fellessamlinger


Her finner du en oversikt over fellessamlingene. Dette er samlinger som både ansatte og ledere skal delta på. Inne på hver samling finner du forarbeid som du selv skal gjennomgå før du kommer på samling.