Digitale samlinger

Her finner du informasjon om digitale samlinger og nedlastbare øvelser som brukes i de digitale samlingene.

Informasjon om digitale samlinger

Informasjonsskriv til tjenestene
Problemløsningsguide

Øvelser til fellessamlingene

1. fellessamling
Øvelser til 1. fellessamling - dag 1
Øvelser til 1. fellessamling - dag 2

2. fellessamling
Øvelser til 2. fellessamling

3. fellessamling
Øvelser til 3. fellessamling - dag 1
Øvelser til 3. fellessamling - dag 2

Ressurser
Trekanten
Fokusverktøyet
Kompetansehjulet
Evaluering av hjelpetiltak og tiltaksplan

Øvelser til ledersamlingene

1. ledersamling
Øvelser til 1. ledersamling

2. ledersamling
Øvelser til 2. ledersamling

3. ledersamling
Øvelser til 3. ledersamling

Ressurser
Kompetansehjulet
GROW-modellen
SMARTe mål
Åpen organisasjonsmodell
Mal for utviklingsplan

Digitale samlinger

Vi har utviklet digitale alternativer til Tjenestestøtteprogrammet. Dersom det ikke kan gjennomføres fysiske samlinger vil prosessledere ta kontakt med tjenestene for å avtale digitale samlinger. Innholdet vil være det samme som ved vanlige samlinger, men i en digital form. Digitalt program opprettholder prosessbaserte samlinger med høy grad av deltakelse fra tjenestene selv i form av refleksjonsoppgaver og andre øvelser.