Tjenestestøtteprogrammet

Kommunalt barnevern

En støtte til barnevernets eget utviklingsarbeid. Fokuset vil være barneverntjenestens eget arbeid med undersøkelse og oppfølging av hjelpetiltak. Traumeperspektivet og medvirkning er gjennomgående temaer i hele programmet.

Om programmet